Witamy Esders Polska Sp. z o.o. | Aktualności | Singelview

03.04.2014 06:00

Próby ciśnieniowe gazociągów według nowych standardów

Mierniki Esders spełniają wymogi najnowszych standardów technicznych


DruckTest GaWa z zakresem pomiarowym od 0 do 10 bar nadaje się szczególnie do prób ciśnieniowych na przyłączach domowych. Nie posiada on możliwości podłączenia zewnętrznego czujnika temperatury. DruckTest GaWa oferuje możliwość zaprogramowania zarówno czasu stabilizacji jak i próby w zakresie czasowym pomiędzy 1 minutą a 1h oraz rejestrowania z automatycznym przebiegiem.

DruckTest GT z zakresem pomiarowym od 0 do 10 bar i możliwością podłączenia zewnętrznego czujnika temperatury. Wyróżnia się dużą odpornością na warunki terenowe, po zamknięciu walizki jego stopień zabezpieczenia to IP68. W walizce mieszczącej miernik może znaleźć się również drukarka termiczna, która pozwoli nam wydrukować wykres i dane próby bezpośrednio na budowie. DruckTest memo być stosowane do dla wszystkich procedur prób. Dla próby standardowej i precyzyjnej istnieje również możliwość rejestracji wzrostu i spadku ciśnienia. Dla prób standardowych można stosować wewnętrzny czujnik ciśnienia o zakresie pomiarowym 10 bar lub 25 bar.

W celu umożliwienia śledzenia wpływu temperatury na elementy instalacji eksponowanej przy próbie standardowej i jego uwzględnienia, zalecamy zastosowanie przylgowego czujnika temperatury. Dokładność wymaganą przy procedurze próby precyzyjnej można osiągnąć wyłącznie dzięki zewnętrznemu precyzyjnemu czujnikowi ciśnienia.

Generalnie dzięki wprowadzeniu danych zgodnie z instrukcjami menu, można otrzymać prawie kompletną dokumentację próby. Końcowa ocena pomiaru nie jest możliwa poprzez urządzenie, gdyż wpływy temperatury eksponowanego odcinka instalacji czy/lub temperatury gleby mogą być oceniane wyłącznie przez rzeczoznawcę.