do prób ciśnieniowych po obu stronach liczników dwururowych. Obie drogi mogą być oddzielnie zablokowane przez zawory kulowe.