Witamy Esders Polska Sp. z o.o. | Produkty | Technologia gazowa | Bezpieczeństwa osobistego | Single Gas

Single Gas

Single Gas

Niezawodny i wytrzymały przyrząd ostrzegawczy dla jednego rodzaju gazu z ograniczonym okresem użytkowania w wersji kompaktowej i nie wymagający konserwacji.

 • Okres użytkowania 24 miesiące
 • Nieograniczona gwarancja producenta na cały 24 - miesięczny okres używalności
 • Pomiar H2S, CO i O2 zapewnia bezpieczeństwo pracownika
 • Głośny alarm dźwiękowy, optyczny, i wibracyjny
 • Możliwość programowania poziomów alarmowych i przedstawiania na wyświetlaczu
 • Rozdzielczość 0,1 ppm
 • Przed aktywacją możliwość przechowywania na magazynie przez okres 12 miesięcy
 • Funkcja samo sprawdzenia
 • Możliwość zaprogramowania informacji i przypomnienia o sprawdzeniu funkcji
 • Protokół z wykonanych czynności przekazywany poprzez port podczerwieni
 • Powiadomienie przez wyświetlacz i LEDY o terminie próby gazowej (Bump).