Witamy Esders Polska Sp. z o.o. | Produkty | Technologia gazowa | Biogaz | GasCam® SG

GasCam® SG

GasCam SG

Mała, poręczna i wysoce specjalistyczna kamera do detekcji metanu

Wizualizacja metanu Nowy wariant urządzenia GasCam® SG to teraz wyraźnie bardziej zintegrowany i lżejszy system. Jako wysoce specjalistyczny system do detekcji metanu nadaje się wspaniale do sprawdzania szczelności urządzeń do biogazu i gazu ziemnego. Metan wykrywany jest bezpiecznie również z odległości do 100 m i jest przedstawiany jako kolorowa chmura gazu przed tłem w realnym czasie.

 

Szybsze sprawdzanie urządzeń do gazu ziemnego i biogazu oraz pod kątem szczelności i kontrola emisji metanu
Kwestia, czy urządzenia do gazu ziemnego i biogazu są bezpieczne, zależy zdecydowanie od tego, czy są one również szczelne. Niebezpieczeństwo może wynikać z nieznanych i niewykrytych wycieków w instalacjach gazu ziemnego i biogazu. Metan zawarty w tych gazach może prowadzić nie tylko do wytworzenia się mieszanki wybuchowej w połączeniu z powietrzem, ale jest również gazem o współczynniku 22- razy silniej wpływającym na klimat niż CO2. Nieszczelności w instalacjach przewodzących gaz muszą być zatem wykrywane szybko i dokładnie, aby zagwarantować bezpieczną eksploatację urządzeń i instalacji. Dotychczas wykrywanie gazu wymagało bardzo dużo czasu i nakładów finansowych, stosując zwykłe detektory płomieniowo-jonizacyjne czy też półprzewodnikowe detektory gazu. Obecnie kontrola szczelności może przebiegać znacznie szybciej. Możliwe jest to dzięki zastosowaniu kamery gazowej GasCam® SG, mobilnego, pomiarowego systemu detekcji na podczerwień, wykrywającego w czasie rzeczywistym nieszczelności w instalacjach przewodzących gaz i przedstawiającego obsługującemu od razu kolorowy i przemieszczający się obraz wydobywającej się chmury metanu. Odległość pomiędzy GasCam® SG a miejscem wycieku gazu może wynosić do 100 m. Duża zaleta tego systemu detekcji: wycieki gazu wykrywane są natychmiast, z lokalizacją miejsca wycieku.