Witamy Esders Polska Sp. z o.o. | Produkty | Technologia gazowa | Biogaz | GOLIATH Biogaz

GOLIATH Biogas

GOLIATH Biogas

Wytrzymały przyrząd do specjalnego zastosowania w dziedzinie biogazu, gazu wysypiskowego i gnilnego

 

Ze sprawdzoną filozofią obsługi firmy ESDERS
W dziedzinie uzyskiwania biogazu, gazu wysypiskowego i gnilnego nadzór i kontrola składu gazu oraz nadzór nad urządzeniami pod kątem nieoczekiwanych wycieków gazu należą do stałych zadań. GOLIATH jest urządzeniem umożliwiającym pracę w krótkim czasie po jego uruchomieniu i podaje jednoznaczne i bardzo szybkie wyniki. Zastosowana technologia miernicza na podczerwień pokazuje w czasie poniżej 10 sekund stężenie metanu i dwutlenku węgla. To wytrzymałe i zabezpieczone przed uderzeniami urządzenie jest łatwe w obsłudze. Wszystkie wartości pomiaru można odczytać na przejrzystym i podświetlonym wyświetlaczu a w razie potrzeby zapamiętać.

Poszukiwanie wycieku metanu i dwutlenku węgla
GOLIATH Biogaz oferuje również punkt menu „Szukanie wycieku“. Dzięki temu możliwe jest dodatkowego zastosowanie przyrządu do wykrywania miejsc wycieków na instalacjach i połączeniach.

Zalety:

  • Zastosowanie czujników na podczerwień dla CH4 i CO2 gwarantuje szybkie uruchomienie i bardzo krótki czas reakcji przy pomiarach i wyklucza czułość poprzeczną wobec innych gazów.
  • Opcjonalnie możliwe jest wyposażenie w czujnik tlenu i siarkowodoru.
  • W zakresie H2S zakres pomiaru został celowo ustawiony na 2.000 ppm i spełnia tym samym optymalnie wymogi do stosowania w dziedzinie urządzeń do biogazu.