Witamy Esders Polska Sp. z o.o. | Produkty | Technologia gazowa | Instalacje | LeckOmiO EX

LeckOmiO EX

LeckOmiO EX

 

Wykrywanie wycieku z inteligentnymi opcjami

LeckOmiO Ex jest zintegrowanym przyrządem do różnorodnego stosowania przy instalacjach gazowych. Umożliwia wykrywanie najmniejszych wycieków gazu oraz szybkie i precyzyjne pomiary przy prostej obsłudze i różnorodnym możliwościom zastosowania. Dzięki pokazywaniu minimalnych i maksymalnych wartości, jak i czasów pomiaru i wartości ciśnienia początkowego i końcowego przy próbach ciśnieniowych, oferuje on liczne zalety w obsłudze. W menu można wybrać następujące funkcje:

Próba ciśnieniowa (Próba główna i wstępna)  Wyświetlacz pokazuje aktualne ciśnienie. Gdy po wciśnięciu przycisku start rozpocznie się próba ciśnieniowa, wyświetla się, oprócz aktualnego ciśnienia, również ciśnienie początkowe i czas pomiaru. Na koniec pomiaru przyrząd pokazuje ciśnienie początkowe i końcowe oraz czas pomiaru.

Pomiar min/maks 
Ta funkcja pokazuje oprócz aktualnego ciśnienia najniższą i najwyższą wartość podczas pomiaru. Dzięki temu można szybko wykryć problemy z ciśnieniem, będące przyczyną zakłóceń w instalacji gazowej.

Wykrywanie gazu w pomieszczeniu
Oprócz sygnału optycznego i dźwiękowego występuje tu po raz pierwszy również alarm wibracyjny. Bez niepokojenia mieszkańców, obsługujący zostaje poinformowany o występujących w pomieszczeniu najmniejszych śladach gazu. Częstotliwość wibracji wrasta przy tym wraz ze stężeniem gazu. Przy umiejscawianiu wycieku nie ma wówczas konieczności obserwowania wyświetlacza. Zastosowanie przyrządu LeckOmiO Ex przedstawia liczne korzyści w porównaniu z używaniem sprayów do wykrywania wycieków. Połączenia na pakuły często pęcznieją po zastosowaniu sprayów i po krótkim czasie znów staja się „szczelne”. W słabo dostępnych częściach instalacji bąbelki dostrzega się bardzo trudno.

Ustawienia 
W tym punkcie menu można skonfigurować pokazywane jednostki wydruku i inne funkcje dodatkowe jak automatyczne wyłączanie czy czas podświetlania ekranu.

Kalibracja czujnika
Zgodnie z wytycznymi DVGW wskazówka G 465-4 urządzenia do wykrywania gazu należy poddawać regularnym testom czułości i w razie konieczności na nowo kalibrować. LeckOmiO Ex po napełnieniu gazem testowym i po wciśnięciu przycisku na klawiaturze można ustawić na wartość prawidłową.

  • Przyrząd zintegrowany do różnorodnego zastosowania przy instalacjach gazowych
  • Sprawnie działający przyrząd do wykrywania gazu z alarmem wibracyjnym i cyfrowym wyświetlaczem wartości pomiaru
  • Bez konieczności obserwowania wyświetlacza przy umiejscawianiu wyciek
  • Możliwość ustawiania punktu zero na klawiaturze
  • Manometr cyfrowy dla prób wstępnych i głównych według TRGI
  • Wyjątkowo wytrzymały dzięki obudowie aluminiowej i pokrowcowi LCD
  • Prosta obsługa menu i przycisków funkcyjnych
  • Wyposażony w standardowe baterie Mignon lub akumulatory