Witamy Esders Polska Sp. z o.o. | Produkty | Technologia gazowa | Rurociągi | Kolumna pomiarowo wydmuchowa

Kolumna pomiarowo wydmuchowa

  • Rura do odpowietrzania

Kolumna pomiarowo-wydmuchowa jest nowoczesnym urządzeniem pozwalającym w profesjonalny sposób napełniać i opróżniać gazociągi oraz wykonywać pomiary ciśnienia i stężenia gazów palnych.

• praktyczny system o szerokim zakresie stosowania

• prosta adaptacja do różnych wielkości gwintów, siodeł do nawiercania i kształtek bezpośrednio bądź przez wąż antystatyczny

• szybkie odsysanie gazu przy pomocy zwężki Venturiego

• przegroda przeciwogniowa zabezpieczająca przed cofnięciem płomienia

Rozwiązanie dla pomiaru prędkości przepływu gazu podczas napełniania lub opróżniania sieci gazowej

Kolumna pomiarowo – wydmuchowa zostaje teraz wyposażona w system umożliwiający pomiar prędkości przepływu gazu w czasie napełniania sieci lub usuwania go z sieci.

Kolumna pomiarowo – wydmuchowa jest sprawdzonym narzędziem stosowanym do napełniania i opróżniania sieci gazowych oraz pomiarów ciśnienia. Zalecenia mówią ( DVGW ) by napełnianie sieci gazem odbywało się z prędkością od 3 m/s do 7 m/s. Obecnie proponujemy praktyczne rozwiązanie tego zadania. W tym celu należy użyć przyrządu pomiarowego wyposażonego w wewnętrzną rurkę Pitota i podłączyć ją do miernika pomiaru gazu Goliath.

Wersja V miernika Goliath wyposażona w czujnik różnicy ciśnień, pozwala na określenie ciśnienia statycznego i dynamicznego w rurce Pitota. Użytkownik używając menu miernika wprowadza średnicę i długość rury. Na wyświetlaczu Goliatha pojawia się prędkość w rurze głównej, przybliżony czas potrzebny do napełnienia/opróżnienia sieci oraz stężenie gazu.


Wszystko z jednego źródła!