Witamy Esders Polska Sp. z o.o. | Produkty | Technologia gazowa | Rurociągi | SAFE EthanTest

SAFE - EthanTest

SAFE - EthanTest

 

Łatwa i automatyczna analiza gazu w celu rozróżnienia pomiędzy gazem ziemnym a biogazem

 

W praktyce bardzo często wykrywane są wycieki gazu, przy których konieczne jest przeprowadzenie analizy gazu. Analiza powinna potwierdzić, czy przy wycieku chodzi o gaz ziemny czy też biogaz (gaz gnilny czy błotny). Rozróżnienie opiera się na stwierdzeniu w gazie etanu (C2H6). Etan występuje tylko w gazie ziemnym i w związku z tym jest jednoznacznym wskaźnikiem. Przyrząd SAFE EthanTest zawiera chromatograficzną komorę separacji, w której dochodzi do rozłożenia próby gazowej na elementy składowe podczas wydłużonego przepuszczania jej przez komorę. Jako pierwszy podczas próby do czujnika przedostaje się małocząsteczkowy metan. Następnie z pewnym opóźnieniem dochodzi etan, jeśli jest to gaz ziemny. Technologia ta istnieje już na rynku od wielu lat. Jednak posługiwanie się nią było raczej skomplikowane i tylko doświadczony specjalista mógł jednoznacznie określić obecność gazu ziemnego. Urządzenie to daje temu kres!

  • Zabrać ze sobą na miejsce pomiaru walizkę do pomiarów
  • Włączyć urządzenie i podłączyć sondę
  • Wprowadzić sondę do otworu sondy i rozpocząć analizę poprzez wciśnięcie przycisku
  • SAFE zasysa próbę gazu i pokazuje jej stężenie w % objętości
  • Próba gazu przepływa przez komorę separacji i pokazywana jest zawartość metanu i ew. etanu
  • Ekran pokazuje zmierzone stężenie gazu i jednoznaczny wynik Protokół pomiaru zostaje wydrukowany a pomiar dodatkowo zapisany w pamięci danych.