Witamy Esders Polska Sp. z o.o. | Produkty | Technologia gazowa | Rurociągi | Vakumobil

Vakumobil

Vakumobil

Spółka E.ON Ruhrgas AG Essen zleciła przeprowadzenie badań pod następującym tytułem:

„ Badania w celu usprawnienia lokalizowania miejsc wycieków w gruntach spoistych pod powierzchniami zamkniętymi“

W streszczeniu raportu podkreślono 2 punkty:

  • Urządzenie Vakumobil firmy Esders posiada w porównaniu z tradycyjnymi przyrządami pomiarowymizdecydowanie większą zdolność zasysania:
  • Podciśnienie wytwarzane w ziemi przez pojedynczą sondę zasysającą rozchodzi się poziomo naodległość kilku metrów. Przy sekwencyjnym zasysaniu dochodzi przede wszystkim do przesunięcia lubzniekształcenia miejsc nagromadzenia się gazu, w mniejszym stopniu do ich usunięcia.