Witamy Esders Polska Sp. z o.o. | Produkty | Technologia pomiaru ciśnienia | GDR | DruckTest GaWa EX

DruckTest GaWa EX

DruckTest GaWa EX

 

 

Manometr cyfrowy do precyzyjnych pomiarów ciśnienia w instalacjach gazu i wody

Manometry cyfrowe  umożliwiają wykonywanie szybkich i precyzyjnych pomiarów, gwarantując prostą obsługę i różnorodne możliwości zastosowania. Jako system pomiaru różnicy ciśnień z 2 króćcami przyłączeniowymi może mierzyć dodatnie (nadciśnienie) i ujemne (podciśnienie) wartości ciśnienia w odniesieniu do ciśnienia atmosferycznego. Poprzez podłączenie obydwu nypli, np. przed i za licznikiem można zmierzyć różnice ciśnienia – w tym przypadku spadek ciśnienia – przy liczniku. Przyrząd oferuje liczne korzyści dzięki pokazywaniu minimalnych i maksymalnych wartości jak i czasów pomiaru oraz wartości ciśnienia początkowego i końcowego przy próbach ciśnieniowych. Dzięki 2 czujnikom i 3 zakresom pomiaru Drucktest GaWa EX może być używany do wszelkich pomiarów ciśnienia na instalacjach oraz w urządzeniach do regulacji ciśnienia gazu. Czujnik wysokiego ciśnienia nadaje się do pomiarów do 25 bar (jako opcja również 50 bar i 100 bar) oraz do wody jako medium.

Typowe obszary zastosowania: 
Próba wstępna i główna oraz mieszana próba ciśnieniowo-obciążeniowa według TRGI. Pomiar ciśnienia podczas przepływu, spoczynku i eksploatacji, ustawianie i kontrola regulatorów ciśnienia w zakresie do 25 bar czy opcjonalnie 50 bar lub 100 bar. 

 

Obsługujący może wybrać następujące moduły pracy:
Próba ciśnieniowa 
Wyświetlacz pokazuje aktualne ciśnienie. Gdy po wciśnięciu przycisku start rozpocznie się próba ciśnienia, wyświetla się, oprócz aktualnego ciśnienia, również ciśnienie początkowe i czas pomiaru. Na koniec pomiaru przyrząd pokazuje ciśnienie początkowe i końcowe oraz czas pomiaru i spadek ciśnienia. Pomiary można od razu drukować w celu dokumentacji.

Pomiar min/maks 
Ta funkcja pokazuje oprócz aktualnego ciśnienia najniższą i najwyższą wartość podczas pomiaru. Dzięki temu szybko można wykryć problemy z ciśnieniem, będące przyczyną zakłóceń w instalacji gazowej.

 

Test regulatora 
Wskazywanie ciśnienia na wyjściu, ciśnienia zamknięcia, ciśnienia kontaktowego SBV i szczelne zamknięcie, zawór SAV w pozycji górnej i dolnej oraz SAV szczelne zamknięcie.

Ustawienia
W tym punkcie menu można skonfigurować pokazywane jednostki wydruku i inne funkcje dodatkowe jak automatyczne wyłączanie czy czas podświetlania ekranu, zgodnie z indywidualnymi potrzebami.

Dokumentowanie pomiaru
W przyrządzie DruckTest GaWa EX występuje pamięć danych do maks. 40.000 wartości pomiaru. Dzięki kompresji danych pamięć wykorzystywana jest bardzo efektywnie. Funkcje loggera, jak np. odstęp czasowy pomiędzy zapisami i moduł zapisu (wartość chwilowa, wartości min./maks./średnia) są konfigurowane indywidualnie w menu. Protokoły zmierzonych danych są drukowane bezpośrednio za pomocą interfejsu na podczerwień poprzez drukarkę termiczną. Obsługujący może zdecydować, czy drukować wyłącznie protokół z istotnymi danymi pomiaru czy również grafikę. Niezależnie od tego dane mogą być przekazywane na komputer. Oprogramowanie sieciowe PC (dostępne również jako rozwiązanie Cleint-Server) oferuje liczne funkcje pozwalające na szczegółowy opis i przechowywanie pomiarów w bazie danych. Możliwe jest też sporządzanie raportów w formacie PDF i HTML. Za pomocą dostępnej funkcji Report Designers można sporządzać dowolne zestawienia i w każdej chwili odszukać je w menu. Naturalnie możliwy jest też eksport danych pomiaru w wielu formatach (między innymi w formacie Excel), w celu obróbki danych w innych programach.