Witamy Esders Polska Sp. z o.o. | Produkty | Technologia pomiaru ciśnienia | Instalacje | GasTest delta

GasTest delta

GasTest delta

 

GasTest delta spełnia wymogi wytycznych G 469.  

Miernik do pomiaru ciśnienia i ilości wycieku ze wszystkimi możliwościami dla pomiarów gazu w instalacjach wewnętrznych według wytycznych DVGW-TRGI 2008

 

GasTest delta oferuje następujące możliwości:

  • Test obciążeń 1 bar próba szczelności 150 mbar
  • Próba szczelności z pomiarem ilości wycieku według VP 952
  • Szukanie wycieku za pomocą opcji HandsensorTest na regulatorach i zaworach bezpieczeństwa SAV
  • Pomiar Min-Max-Logger i zapis wartości najwyższych
  • Pomiary ciśnienia do 8 bar wyłącznie przez czujnik zewnętrzny
  • Wyszukiwanie wycieków na instalacjach wodnych za pomocą procedury detekcji gazu
  • Dokumentowanie aż do 300 pomiarów w wewnętrznej pamięci danych
  • Wydruk pomiarów bepośdrednio na miejscu
  • Wygodne oprogramowanie PC do zarządzania wszystkimi pomiarami w bazie danych i wydruk protokołów prób Transfer pomiarów na mobilny terminal do ewidencji danych i transfer do komputera PC    

Link: Certyfikacja DVGW: www.dvgw-cert.com/