Witamy Esders Polska Sp. z o.o. | Produkty | Technologia pomiaru ciśnienia | Przyłacza domowe | DruckTest memo

DruckTest memo

DruckTest memo

Elektroniczny zestaw pomiarowy do przeprowadzania prób ciśnieniowych na instalacjach gazowych i wodnych o rozszerzonej funkcjonalności

  • Bardzo wysoka dokładność pomiaru i rozdzielczość wyświetlacza
  • Proste przywoływanie różnych prób ciśnieniowych z menu urządzenia
  • Automatyczna ocena bezpośrednio na budowie
  • Wbudowana drukarka dla bezpośredniego pokazywania przebiegu drukowania przy dowolnieustawialnym zakresie drukowania dla zagwarantowania optymalnego obrazu
  • Wersja urządzenia W 400 jest wyposażona w zintegrowany system sterowania przebiegiem dlawszystkich procedur kontrolnych zgodnie z DVGW Arkusz roboczy W 400-2