Witamy Esders Polska Sp. z o.o. | Produkty | Technologia pomiaru ciśnienia | Rurociągi | Cyfrowy wodomierz DWZ

Cyfrowy wodomierz DWZ

Digitaler Wasserzähler DWZ

 

Cyfrowy wodomierz DWZ umożliwia szybkie i precyzyjne pomiary ilości przepływającej cieczy przy prostej obsłudze i spełnia wymogi W 400-2.  Zgodnie z Arkuszem W 400-2 z dnia 2 września 2004 w przypadku rur ciśnieniowych z PE 80, PE 100, PE-Xa i PCV-U przy kontroli ciśnienia wewnętrznego należy zastosować procedurę kontrakcyjną. Podczas próby należy doprowadzić do nagłego obniżenia ciśnienia w czasie 2 minut. Należy zmierzyć objętość spuszczonej wody Vab. Dla ilości spuszczonej wody większej niż 1 litr z podziałką skali (rozdzielczością) = 0,1 l i dla ilości spuszczonej wody do1 litr z rozdzielczością = 0,01 l.

Pomiar wody spustowej przy próbach kontrakcyjnych 
W menu głównym wybiera się punkt „Próba spustowa 2 min” i na wyświetlaczu pojawia się pokazany obok komunikat. Objętość wody podawana jest w litrach do 3 miejsc po przecinku. Przyciskając przycisk (F1) wyświetlaną wartość można ustawić na zero. Przyciskiem F2 uruchamiamy pomiar i rozpoczyna się obniżanie ciśnienia. Cyfrowy wodomierz DWZ wskazuje oprócz ilości spuszczonej wody również czas pomiaru, po upływie 2 minut podaje migający komunikat „przekroczenie czasu pomiaru”.

  • Wytrzymała jednostka elektryczna w aluminiowej obudowie z bardzo dobrze zabezpieczonym wyświetlaczem LCD
  • Zoptymalizowany zakres zastosowania dzięki zaawansowanej elektronice i wodomierzowi impulsowemu dla różnych zakresów pomiarów
  • Prosta obsługa gwarantuje bezproblemowe użycie