Witamy Esders Polska Sp. z o.o. | Produkty | Technologia pomiaru ciśnienia | Rurociągi | Pompa silnikowa do prób MPP

Silnikowa pompa do prób MPP

Motorprüfpumpe MPP

Praktyczna pompa z elektronicznym sterownikiem do uproszczonego przeprowadzania prób ciśnieniowych zgodnie z wytycznymi DVGW Arkusz W 400-2.

Próby ciśnieniowe są nieodzowne do odbioru rurociągów. Do przeprowadzania próby ciśnieniowej należy również wytworzenie w instalacji odpowiedniego ciśnienia. W procedurze kontrakcyjnej DVGW W 400-2 ciśnienie należy wytworzyć w ciągu 10 minut. Do tego celu potrzebne są już przy małych średnicach i długościach rur pompy o wysokiej wydajności podawania. Pompy silnikowe MPP28-25 i MPP 68-25 to wydajne pompy, służące nie tylko do napełniania instalacji podczas próby. Elektroniczna jednostka sterująca umożliwia pracę automatyczną i nieskomplikowane wytwarzanie ciśnienia próby w odstępach co 0,1 bar. Doprowadzanie ciśnienia odbywa się bez uderzeń ciśnienia a cała mechanika przystosowana jest specjalnie do wymogów w dziedzinie układania rurociągów. Ciśnienie próbne doprowadzane i kontrolowane jest automatycznie. Nie ma konieczności ciągłego nadzorowania podczas etapu utrzymania ciśnienia. Montaż pomp gwarantuje prawidłowy dla budów dopływ wody z filtracją i wszelkimi przyłączami do poboru wody przy spadku i obniżaniu ciśnienia.

  • Automatyczne utrzymanie ciśnienia przy zaprogramowanym ciśnieniu próby, zwiększanym dzięki jednostce sterującej co 0,1 bar
  • Wysoka wydajność podnoszenia 28 l/min lub 68 l/min umożliwia uzyskanie wymaganego ciśnienia próby w czasie poniżej 10 minut, tak jak to jest wymagane w procedurze kontrakcyjnej
  • MPP 28-25 z 28 l wydajności na minutę obecnie również zasilane prądem 230 Volt