Witamy Esders Polska Sp. z o.o. | Produkty | Technologia pomiaru ciśnienia | Rurociągi | Temp Test

Temp Test

Temp Test

Termometr precyzyjny & logger danych dla prób ciśnieniowych na rurociągach

Do pomiarów uwzględniających temperaturę ziemi można używać przyrządu TempTest w połączeniu z bagnetami ziemnymi. Tutaj obowiązuje znów zasada, że każdy czujnik temperatury wymaga certyfikacji DKD.  

TempTest może być używany zarówno do zapisu wartości pomiaru danego czujnika temperatury (moduł: TempLog) oraz w połączeniu z licznymi sondami ziemnymi i czujnikiem kontaktowym (moduł: MultiLog).
 

  • Wytrzymała, zabezpieczona przed wodą rozpryskową jednostka elektroniczna w obudowie aluminiowej
  • Optymalne zastosowanie jako logger danych również w połączeniu z licznymi sondami temperatury
  • Prosta obsługa gwarantuje bezproblemowe użytkowanie
  • Wydruk wszelkich danych pomiaru na miejscu 


Cyfrowy, precyzyjny termometr  TempTest umożliwia wykonywanie precyzyjnych pomiarów temperatury przy bardzo prostej obsłudze. Zgodnie z Arkuszem G 469 należy używać mierników temperatury pozwalających na rzetelne wykrywanie zmian temperatury w zakresie 0,05 K. Dla zakresu temperatury od 273 K do 313 K przy dryfcie temperaturowym 15 K błąd sumaryczny musi być mniejszy niż 0,1 K. TempTest w połączeniu z sondami temperatury spełnia te wymogi. Do dyspozycji są zarówno sondy ziemne, które wprowadzane są obok instancji w ziemię, jak i czujniki kontaktowe.

TempTest może mierzyć i dokumentować temperaturę w sposób dwojaki:

Moduł TempLog
TempTest podczas trwania całego pomiaru pozostaje połączony z sondą temperatury i zapamiętuje wartości pomiaru w zaprogramowanych odstępach czasu. Ewentualnie potrzebnych jest kilka przyrządów TempTest z odpowiednimi sondami.  

Moduł MultiLog
TempTest używany jest podczas pomiaru do odczytywania wartości na różnych sondach temperatury. W tym celu sondy podłączane są jedna po drugiej a wartości pomiaru są zapisywane. Wszystkie sondy podłączane są kilkakrotnie podczas próby ciśnieniowej. Po zakończeniu pomiaru następuje odczytanie lub wydruk wartości pomiaru dla wszystkich sond temperatury. W takim przypadku potrzebny jest tylko jeden miernik TempTest.