Menu

Polityka prywatności:

Polityka prywatności:

1. Wstęp

Ochrona twojej prywatności i ochrona twoich danych osobowych są dla nas bardzo ważne. Dlatego chcielibyśmy poinformować Cię poniżej o zakresie, celu, podstawie prawnej, okresie przechowywania i Twoich prawach dotyczących naszych procedur przetwarzania Twoich danych osobowych.

2. Osoba odpowiedzialna za przetwarzanie danych

Esders Polska Sp. z o.o.
05-300 Minsk Mazowiecki
ul. M. Grochowskiej 1
Polska

Telefon: +48-609728871
E-Mail: jacek.komoda@esders.de

3. Operacje przetwarzania

3.1 Podczas uzyskiwania dostępu do naszej witryny za pośrednictwem tak zwanych plików dziennika serwera

Zakres

Gdy uzyskujesz dostęp do naszej strony internetowej, następujące dane osobowe są przesyłane na nasz serwer przez przeglądarkę internetową i przechowywane w tak zwanych plikach dziennika serwera:

Gdy uzyskujesz dostęp do naszej strony internetowej, następujące dane osobowe są przesyłane na nasz serwer przez przeglądarkę internetową i przechowywane w tak zwanych plikach dziennika serwera:

 • Twój adres IP
 • Data i godzina Twojej wizyty
 • Nazwa i adres URL żądanego pliku
 • Powiadomienie o pomyślnym pobraniu
 • URL strony odsyłającej (poprzednio odwiedzana witryna)
 • Ilość danych przesłanych do Ciebie
 • Przeglądarka internetowa i używana wersja
 • System operacyjny twojego urządzenia
 • Nazwa twojego dostawcy

Cel

Twoje dane osobowe będą przetwarzane przez nas w następujących celach:

 • Zapewnienie płynnej dostępności naszej strony internetowej
 • Zapewnienie prawidłowego wyświetlania naszej strony internetowej

Podstawa prawna

Ze względu na następującą podstawę prawną przetwarzanie Twoich danych osobowych odbywa się przez nas:

Artykuł 6 ustęp 1 litera f RODO – Ze względu na prawnie uzasadnione interesy

Nasz uzasadniony interes wynika z wyżej wymienionych celów.

Okres przechowywania

Pliki dziennika serwera są przechowywane przez kilka dni w celach wymienionych powyżej, a następnie usuwane. Dane, których dalsze przechowywanie jest niezbędne do celów dowodowych, są wykluczone z usunięcia do czasu ostatecznego wyjaśnienia danego incydentu

Twoje prawa

Masz prawo do informacji, poprawiania, usuwania i przenoszenia swoich danych osobowych oraz prawo do sprzeciwu lub ograniczenia przetwarzania danych. Jeśli chcesz skorzystać ze swoich praw, możesz nas o tym poinformować w dowolnym momencie. Ponadto masz prawo odwołać się do właściwego organu nadzorczego

3.2 Gdy odwiedzasz naszą stronę internetową za pomocą tak zwanych plików cookie

Zakres

Podczas odwiedzania naszej strony internetowej tak zwane pliki cookie są przechowywane na urządzeniach, z których korzystasz (komputer, notebook, tablet, smartfon itp.). Są to małe pliki tekstowe, za pomocą których możemy rozpoznać Twoją przeglądarkę internetową, gdy jest dostępna ponownie lub podczas wizyty na naszej stronie internetowej. Dlatego przetwarzamy między innymi następujące informacje:

 • Obszary odwiedzane przez Ciebie na naszej stronie internetowej
 • Częstotliwość i czas trwania wizyt

Cel

Twoje dane osobowe będą przetwarzane przez nas w następującym celu:

 • Zapewnienie prawidłowego wyświetlania naszej strony internetowej
 • Optymalizacja przyjazności dla użytkownika
 • Ocena wykorzystania i zasięgu naszej strony internetowej

Podstawa prawna

Ze względu na następującą podstawę prawną przetwarzanie Twoich danych osobowych odbywa się przez nas:

 • Artykuł 6 ustęp 1 litera f RODO – Ze względu na prawnie uzasadnione interesy.
 • Nasz uzasadniony interes wynika z wyżej wymienionych celów.

Okres przechowywania

Stosowane są dwa rodzaje plików cookie: tymczasowe i trwałe pliki cookie.

Przejściowe pliki cookie (tzw. Tymczasowe lub „sesyjne” – pliki cookie) są automatycznie usuwane po opuszczeniu naszej witryny i zamknięciu przeglądarki internetowej.

Trwałe pliki cookie (tak zwane stałe lub trwałe pliki cookie) są również przechowywane po opuszczeniu naszej strony internetowej i zamknięciu przeglądarki przez wcześniej określony czas.

Ponieważ jednak wszystkie pliki cookie są przechowywane na urządzeniu końcowym, masz również opcję ręcznego usunięcia lub ustawienia przeglądarki internetowej, aby uniemożliwić przechowywanie plików cookie w ogóle lub z wyjątkami. Usunięcie plików cookie może jednak prowadzić do ograniczenia użyteczności naszej strony internetowej

Twoje prawa

Masz prawo do informacji, poprawiania, usuwania i przenoszenia swoich danych osobowych oraz prawo do sprzeciwu lub ograniczenia przetwarzania danych. Jeśli chcesz skorzystać ze swoich praw, możesz nas o tym poinformować w dowolnym momencie. Ponadto masz prawo odwołać się do właściwego organu nadzorczego.

3.3 Podczas korzystania z naszej strony internetowej przez oprogramowanie Matomo (wcześniej Piwik)

Scope

Gdy wchodzisz na naszą stronę, oprogramowanie Matomo (wcześniej Piwik) zainstalowane na naszym serwerze przechowuje pliki cookie na urządzeniach, z których korzystasz (komputer, notebook, tablet, smartfon itp.). Są to małe pliki tekstowe, za pomocą których używane przez nas oprogramowanie Matomo rozpoznaje Twoją przeglądarkę internetową po ponownym wejściu na naszą stronę internetową lub podczas wizyty. W rezultacie to oprogramowanie może przetwarzać następujące dane osobowe:

 • Twój adres IP (anonimowy)
 • Data i godzina Twojej wizyty
 • URL strony odsyłającej (poprzednio odwiedzana witryna)
 • Podstrony naszej witryny, które odwiedziłeś
 • Kliknięte linki zewnętrzne
 • Używany przeglądarka internetowa i wersja
 • System operacyjny twojego urządzenia końcowego
 • Kraj pochodzenia
 • Długość pobytu na naszej stronie internetowej
 • Liczba odwiedzin

Cel

Twoje dane osobowe będą przetwarzane przez nas w następującym celu:

 • Optymalizacja przyjazności dla użytkownika naszej strony internetowej
 • Ocena wykorzystania i zasięgu naszej strony internetowej

Podstawa prawna

Ze względu na następującą podstawę prawną przetwarzanie Twoich danych osobowych odbywa się przez nas:

 • Artykuł 6 ustęp 1 litera f RODO – Ze względu na prawnie uzasadnione interesy.
 • Nasz uzasadniony interes wynika z wyżej wymienionych celów.

Okres przechowywania

Twoje dane osobowe przetwarzane przez oprogramowanie Matomo (wcześniej Piwik) zostaną usunięte, gdy tylko nie będą już potrzebne do powyższych celów. Ponadto twój adres IP będzie przetwarzany tylko anonimowo.

Automatyczne usuwanie plików cookie utworzonych przez nas na urządzeniu końcowym ma miejsce albo po opuszczeniu naszej strony internetowej i zamknięciu przeglądarki internetowej (tymczasowe pliki cookie), albo po określonym czasie (stałe pliki cookie). Jednak okres przechowywania plików cookie utworzonych przez nas na Twoim urządzeniu końcowym jest również bezpośrednio pod Twoją kontrolą. Oznacza to, że możesz albo usunąć okres przechowywania ręcznie, albo określić go, odpowiednio ustawiając przeglądarkę internetową

Twoje prawa

Masz prawo do informacji, poprawiania, usuwania i przenoszenia swoich danych osobowych oraz prawo do sprzeciwu lub ograniczenia przetwarzania danych. Jeśli chcesz skorzystać ze swoich praw, możesz nas o tym poinformować w dowolnym momencie. Ponadto masz prawo odwołać się do właściwego organu nadzorczego.

3.4 Kontaktując się z nami (e-mail, telefon, list)

Umfang

Na naszej stronie internetowej oferujemy różne sposoby kontaktu z nami. Jeśli skontaktujesz się z nami za pomocą jednej z tych opcji, przekażesz nam następujące dane osobowe:

 • Twoje dane kontaktowe (adres/numer telefonu/adres e-mail)
 • Twoje zainteresowanie
 • Dalsze dane, w wyniku kontaktu z nami

Cel

Twoje dane osobowe będą przetwarzane przez nas w następującym celu:

Przetwarzanie/wyjaśnienie twojego żądania

Podstawa prawna

Ze względu na następującą podstawę prawną przetwarzanie Twoich danych osobowych odbywa się przez nas:

 • Artykuł 6 ustęp 1 litera f RODO – Ze względu na prawnie uzasadniony interes
 • Artykuł 6 ustęp 1 litera b RODO – Z powodu (przed) zobowiązań umownych
 • Nasz uzasadniony interes wynika z potrzeby przetworzenia / wyjaśnienia Twojego żądania i, jeśli to konieczne, abyśmy mogli się z Tobą ponownie skontaktować.
 • Zobowiązania (przed) umowne wynikają z okoliczności, że stosunek umowny może wyniknąć z twojego kontaktu lub że stosunek umowny już istnieje.

Okres przechowywania

Twoje dane osobowe będą przechowywane do momentu rozwiązania twojego żądania lub przechowywania Twoich danych osobowych nie będzie już konieczne (na przykład z powodu zobowiązań prawnych).

Twoje prawa

Masz prawo do informacji, poprawiania, usuwania i przenoszenia swoich danych osobowych oraz prawo do sprzeciwu lub ograniczenia przetwarzania danych. Jeśli chcesz skorzystać ze swoich praw, możesz nas o tym poinformować w dowolnym momencie. Ponadto masz prawo odwołać się do właściwego organu nadzorczego

3.5 Podczas subskrypcji / rezygnacji z subskrypcji i korzystania z naszego biuletynu

Zakres

Oferujemy możliwość dobrowolnego zarejestrowania się na naszej stronie w celu otrzymywania bezpłatnego newslettera lub rezygnacji z subskrypcji. W tym celu przetwarzamy następujące dane osobowe:

 • Twój adres email
 • Data i godzina subskrypcji/rezygnacji z subskrypcji
 • adres IP
 • Typ akcji (subskrybuj/anuluj subskrypcję)

Ponadto analizujemy sukces i zasięg naszych biuletynów (kampanii). Na przykład po rejestracji oceniamy, czy otworzysz biuletyn lub jak będziesz go kontynuować.

Twoje dane osobowe będą przetwarzane tylko za wyraźną zgodą. Oznacza to, że otrzymasz wiadomość e-mail z potwierdzeniem po wprowadzeniu adresu e-mail. Dostawa naszego biuletynu nastąpi wyłącznie po wyraźnym potwierdzeniu przez kliknięcie łącza w wiadomości e-mail z potwierdzeniem (tak zwana procedura „podwójnego wyboru”).

Cel

 • Twoje dane osobowe będą przetwarzane przez nas w następującym celu:
 • Zapewnienie dostawy (po rejestracji)
 • Zapewnienie przyszłego zapobiegania dostawom (w przypadku wyrejestrowania)
 • Zapewnienie bezpieczeństwa i stabilności systemu
 • Dokumentacja zgody na dostarczanie naszego biuletynu (podczas subskrypcji)
 • Dokumentacja cofnięcia zgody (w przypadku rezygnacji z subskrypcji)
 • Ocena sukcesu i zasięgu naszego biuletynu (kampanie)

Podstawa prawna

Ze względu na następującą podstawę prawną przetwarzanie Twoich danych osobowych odbywa się przez nas:

 • Artykuł 6 ustęp 1 litera a RODO – Z powodu Twojej zgody
 • Artykuł 6 ustęp 1 litera f RODO – Ze względu na prawnie uzasadnione interesy.

Nasz uzasadniony interes wynika z wyżej wymienionych celów dokumentacji.

Okres przechowywania

Twoje dane osobowe zostaną usunięte, gdy tylko nie będą już potrzebne do wyżej wymienionych celów. Pozostałe dane osobowe przechowywane przez Ciebie w ramach niepotwierdzonej rejestracji zostaną zasadniczo usunięte po 6 miesiącach.

Twoje prawa

Po wyrażeniu zgody na otrzymywanie naszego biuletynu możesz go odwołać w dowolnym momencie (anulować subskrypcję). Na końcu każdego biuletynu znajduje się link do anulowania biuletynu. Oczywiście możesz również powiadomić nas o anulowaniu, korzystając z innych dostępnych środków komunikacji.

Masz prawo do informacji, poprawiania, usuwania i przenoszenia swoich danych osobowych oraz prawo do sprzeciwu lub ograniczenia przetwarzania danych. Jeśli chcesz skorzystać ze swoich praw, możesz nas o tym poinformować w dowolnym momencie. Ponadto masz prawo odwołać się do właściwego organu nadzorczego.

3.6 Podczas ubiegania się o nasze oferty pracy

Zakres

Publikujemy oferty pracy na naszej stronie internetowej, dlatego oferujemy Ci możliwość aplikowania do nas zarówno listem, jak i e-mailem. Jeśli wyślesz nam zgłoszenie, przetwarzamy dane osobowe, które nam przekazujesz w ramach naszej rekrutacji kandydatów.

Jeśli Twoje zgłoszenie zostanie odrzucone przez nasz proces rekrutacji, oferujemy również opcję przechowywania twoich danych osobowych w tak zwanej „grupie kandydatów”. Dzięki temu możemy wrócić do Twojej aplikacji w przypadku nowych ofert pracy i poszukiwań pracowników.

Cel

Twoje dane osobowe będą przetwarzane przez nas w następującym celu:

Wybór odpowiednich kandydatów do obsadzenia przez nas stanowisk

Utworzenie i utrzymywanie bazy danych potencjalnie odpowiednich kandydatów do obsadzenia stanowisk w przyszłości (tzw. „Grupa kandydatów”)

Podstawa prawna

Ze względu na następującą podstawę prawną przetwarzanie Twoich danych osobowych odbywa się przez nas:

 • Artykuł 6 ustęp 1 litera a RODO – Z powodu Twojej zgody
 • Artykuł 6 ustęp 1 litera b RODO – Z powodu (przed) zobowiązań umownych
 • Artykuł 6 ustęp 1 litera f RODO  – Ze względu na nasz uzasadniony interes

Zobowiązania (przed) umowne wynikają z faktu, że stosunek pracy można nawiązać po pomyślnym rozpatrzeniu wniosku.

Nasz uzasadniony interes wynika z konieczności udowodnienia, że odpowiednia procedura selekcji została przeprowadzona zgodnie z niemiecką Gleichbehandlungsgesetz (ustawą o równym traktowaniu).

Ponadto, wyrażając dobrowolną zgodę, możesz ustalić, że Twoje dane osobowe pozostaną w naszej tak zwanej „grupie kandydatów” po nieudanych procedurach selekcji.

Okres przechowywania

Twoje dane osobowe zostaną usunięte 6 miesięcy po osiągnięciu wyżej wymienionych celów lub po wycofaniu wniosku. Okres 6 miesięcy wynika z naszego uzasadnionego interesu, jakim jest możliwość udowodnienia prawidłowego przeprowadzenia procedury selekcji zgodnie z niemiecką Gleichbehandlungsgesetz (ustawą o równym traktowaniu).

Twoje prawa

Możesz wycofać swoje zgłoszenie w dowolnym momencie i nie musisz pozostać w naszej „puli kandydatów” po nieudanym zgłoszeniu. Ponadto po wyrażeniu zgody na pozostanie w naszej „grupie kandydatów” możesz w dowolnym momencie odwołać swoją zgodę.

Masz prawo do informacji, poprawiania, usuwania i przenoszenia swoich danych osobowych oraz prawo do sprzeciwu lub ograniczenia przetwarzania danych. Jeśli chcesz skorzystać ze swoich praw, możesz nas o tym poinformować w dowolnym momencie. Ponadto masz prawo odwołać się do właściwego organu nadzorczego.

3.7 Poprzez dostęp do naszej obecności online w sieciach społecznościowych

Gdy wywołujesz naszą obecność online w sieciach społecznościowych, Twoje dane osobowe są również przetwarzane przez odpowiedniego dostawcę. Należy pamiętać, że dokładny zakres, cel, podstawa prawna, okres przechowywania i twoje prawa w odniesieniu do tych operacji przetwarzania twoich danych osobowych muszą również pochodzić z danych odpowiedniego dostawcy.

Facebook (https://de-de.facebook.com/about/privacy/)

Google+ (https://policies.google.com/privacy?hl=pl)

Youtube (https://policies.google.com/privacy?hl=pl)

3.8 Poprzez integrację usług stron trzecich

Ze względu na integrację usług stron trzecich na naszej stronie internetowej dane osobowe mogą być przetwarzane przez odpowiedniego dostawcę. Pamiętaj, że będziesz musiał wziąć zakres, cel, podstawę prawną, okres przechowywania i swoje prawa dotyczące tych operacji przetwarzania Twoich danych osobowych z informacji odpowiedniego dostawcy.

Youtube (https://policies.google.com/privacy?hl=pl)

Google Maps (https://policies.google.com/privacy?hl=pl)

3.9 Poprzez zastosowanie Esders IR / Esders LIVE

Zakres

Esders-IR to tak zwana „aplikacja” do przesyłania danych pomiarowych z urządzeń Esders na urządzenie z Androidem. Późniejsze przesyłanie danych pomiarowych z urządzenia z Androidem do innych urządzeń (takich jak komputery PC itp.) Można wykonać za pośrednictwem poczty e-mail, różnych usług przechowywania online lub przy pomocy Esders LIVE. Przekazywanie danych za pośrednictwem poczty e-mail lub internetowych usług pamięci masowej można wybrać bezpośrednio w aplikacji, ale nie jest ono częścią aplikacji i musi zostać wykonane za pomocą zewnętrznego programu używanego w każdym przypadku. Z drugiej strony Esders LIVE to płatna usługa online, która po aktywacji jest zintegrowana z aplikacją Esders IR. Konto Esders jest wymagane do korzystania z Esders LIVE, który jest specjalnie zaprojektowany do przechowywania i przetwarzania danych pomiarowych z urządzeń Esders. Transmisja między aplikacją Esders IR a Esders LIVE jest szyfrowana przez Internet i nie będzie przez nas przekazywana stronom trzecim. Jednak dla celów wsparcia nasi technicy mogą uzyskać dostęp do danych pomiarowych, jeśli jest to wymagane. Wszystkie nasze serwery, na których przechowywane są dane pomiarowe, znajdują się w Niemczech. W aplikacji Esders-IR dane pomiarowe można następnie pobrać ponownie, a dokumentację można pobrać z serwera. Esders LIVE wysyła plik na urządzenie z Androidem. Ten plik zależy od rodzaju wybranej dokumentacji lub raportu i zawiera wolne pola, pola wyboru itp., Które mogą być zdefiniowane przez użytkownika. Zebrane dane są odsyłane z powrotem na serwer, a gotowy raport z testu można pobrać. Wydruk z urządzenia z systemem Android jest również możliwy za pomocą odpowiedniej drukarki Bluetooth.

Poprzez opisane korzystanie z naszej aplikacji Esders IR i za pomocą Esders LIVE przetwarzane będą przez nas następujące dane osobowe:

 • Adres IP urządzenia końcowego z systemem Android
 • Dane pomiarowe dotyczące osoby, takie jak „inspektor”
 • Nazwa użytkownika (tylko Esders LIVE)
 • Adres e-mail (tylko Esders LIVE)

Cel

Twoje dane osobowe będą przetwarzane przez nas w następującym celu:

Zapewnienie sprawnego technicznego wdrożenia naszej usługi

Podstawa prawna

Ze względu na następującą podstawę prawną przetwarzanie Twoich danych osobowych odbywa się przez nas:

Artykuł 6 ustęp 1 litera f RODO – Ze względu na prawnie uzasadnione interesy.

Nasz uzasadniony interes wynika z wyżej wymienionego celu technicznego wdrożenia naszych usług.

Okres przechowywania

Poszczególne rekordy danych nie są usuwane natychmiast po ich usunięciu, ale są oznaczone jako usunięte. Jest to technicznie konieczne, aby umożliwić pracę offline z synchronizacją. Po usunięciu konto użytkownika jest faktycznie usuwane, a nie tylko oznaczone jako usunięte.

Twoje prawa

Masz prawo do informacji, poprawiania, usuwania i przenoszenia swoich danych osobowych oraz prawo do sprzeciwu lub ograniczenia przetwarzania danych. Jeśli chcesz skorzystać ze swoich praw, możesz nas o tym poinformować w dowolnym momencie. Ponadto masz prawo odwołać się do właściwego organu nadzorczego.

3.10 Poprzez zastosowanie Esders Pi-Note

Zakres

Esders Pi-Note to tak zwana „aplikacja” do odczytu i rozszerzania danych pomiarowych z urządzeń Esders. Dane pomiarowe są przesyłane w sposób ciągły przez połączenie Bluetooth z urządzenia Esders do urządzenia z systemem Android i mogą być dodawane do danych GPS trasy, zdjęć, uwag itp. Trasa i pozycje nagrań danych oraz przekroczenie alarmu progi są w ten sposób zaznaczone na mapie na urządzeniu z Androidem. Aby móc wykonywać swoje funkcje, aplikacja musi mieć dostęp do następujących funkcji: Lokalizacja (GPS), moduł Bluetooth, pamięć lokalna. Zarówno użycie aparatu, jak i dalsze przetwarzanie danych, np. wysyłanie wiadomości e-mail lub przechowywanie w pamięci online są oferowane jako funkcje zewnętrzne, ale nie są częścią aplikacji. Poprzez opisane korzystanie z aplikacji przetwarzane są przez nas następujące dane osobowe:

 • Dane lokalizacji
 • Dane pomiarowe dotyczące osoby, takie jak „inspektor”

Cel

Twoje dane osobowe będą przetwarzane przez nas w następującym celu:

Zapewnienie sprawnego technicznego wdrożenia naszej usługi

Podstawa prawna

Ze względu na następującą podstawę prawną przetwarzanie Twoich danych osobowych odbywa się przez nas:

Artykuł 6 ustęp 1 litera f RODO – Ze względu na prawnie uzasadnione interesy.

Nasz uzasadniony interes wynika z wyżej wymienionego celu technicznego wdrożenia naszych usług.

Okres przechowywania

Po usunięciu aplikacji dane są usuwane z pamięci lokalnej.

Twoje prawa

Masz prawo do informacji, poprawiania, usuwania i przenoszenia swoich danych osobowych oraz prawo do sprzeciwu lub ograniczenia przetwarzania danych. Jeśli chcesz skorzystać ze swoich praw, możesz nas o tym poinformować w dowolnym momencie. Ponadto masz prawo odwołać się do właściwego organu nadzorczego.

keyboard_arrow_up