Menu

Esders Connect

Esders Connect

Nasz portal internetowy do dokumentacji danych pomiarowych oraz zarządzania urządzeniami i zamówieniami oferuje użytkownikom możliwość digitalizacji procesów, a tym samym zwiększenia ich produktywności.

Icon Esders Connect Logo

Jak to działa?

Dane pomiarowe są przesyłane bezpośrednio przez zintegrowany moduł LTE w urządzeniu lub przez Bluetooth za pomocą aplikacji Esders Connect na smartfon lub tablet. Raport w formacie PDF można wysłać bezpośrednio na maksymalnie trzy adresy e-mail. Dane pomiarowe są również dostępne w formacie surowym do bezpośredniej integracji z Twoim systemem.

LTE Kommunikation smart memo
Przykładowa aplikacja ze smart memo z zintegrowanym modułem LTE

Portal internetowy Esders Connect i aplikacja Esders Connect zapewniają pełną elastyczność w zarządzaniu danymi pomiarowymi, urządzeniami i zamówieniami.

Twoje zalety

 • Bezpośrednie tworzenie raportów z testów na miejscu
 • Wysyłaj dane pomiarowe przez LTE lub Bluetooth i aplikację
 • Dokumentacja bez papieru i scentralizowane cyfrowe zarządzanie danymi pomiarowymi
 • Nie jest wymagana instalacja oprogramowania
 • Bezpośredni dostęp dla każdego zarejestrowanego pracownika
 • Zarządzanie danymi pomiarowymi i zarządzanie urządzeniami w jednym portalu internetowym
 • Certyfikaty, instrukcje obsługi i inne dokumenty specyficzne dla produktu są dostępne do pobrania
 • Planowanie usług jednym kliknięciem myszy
 • Zgodne z ochroną danych
 • łatwo poprosić o ofertę

Twoje korzyści

 • nie jest wymagana instalacja oprogramowania lokalnego
 • zawsze dostępna jest najnowsza wersja
 • aktualizacje są wykonywane automatycznie
 • ta sama baza danych (protokoły i dokumenty) jest dostępna dla wszystkich użytkowników, zarówno w biurze, jak i na placu budowy; wszyscy uczestnicy mają jednocześnie dostęp do danych
Screenshot_Start-Connect - EN
Screenshot Servicearticle EN
 • Widok mapy (funkcja GPS) dla dokładnej lokalizacji pomiaru
 • bezpośrednie generowanie raportów z pomiarów na placu budowy
Arbeitsplatz Esders Connect

Portal internetowy Esders Connect

Portal internetowy Esders Connect to nasze centralne i cyfrowe miejsce do zarządzania danymi pomiarowymi, urządzeniami i zamówieniami. Dzięki Twoim osobistym danym dostępowym Ty lub Twoi współpracownicy możecie zalogować się z dowolnego miejsca w dowolnym czasie i korzystać z zalet elektronicznej dokumentacji i zarządzania.

Pomiary i raporty

Zebrane pomiary są zarządzane i wyraźnie wyświetlane w portalu internetowym Esders Connect. Masz możliwość filtrowania według różnych kryteriów i wyświetlania tylko wybranych pomiarów. W razie potrzeby możesz wyświetlić pełny raport PDF z pomiaru, pobrać listy pomiarów lub po prostu pobrać dane pomiarowe w formacie tabeli. Jeśli chcesz poprawić dodatkowe dane (MDE) w raporcie, możesz to wygodnie zmienić w odpowiednim pomiarze i natychmiast wygenerować poprawiony raport w formacie PDF. Tworzenie grup urządzeń pozwala na skonfigurowanie różnych ustawień dla kilku urządzeń jednocześnie, np.: kilka rekordów danych podstawowych, które są automatycznie drukowane w nagłówku raportu w pliku PDF. Można zatem utworzyć grupę z własnymi danymi podstawowymi „oddziału” dla każdego oddziału. Dodatkowo za pomocą grup urządzeń możesz skonfigurować specjalne ustawienia urządzeń, np.: konfiguracja dodatkowych danych (MDE), które są sprawdzane podczas czeku (domyślnie „numer zamówienia”, „kod pocztowy, miejscowość” itp.).

Moje urządzenia

Łącząc bezpośrednio zarządzanie danymi pomiarowymi z zarządzaniem urządzeniem, możesz łatwo uzyskać dostęp do najważniejszych danych swojego urządzenia w obszarze „Moje urządzenia”. Tutaj możesz znaleźć ogólne informacje o urządzeniu, przypisać urządzenia do osoby kontaktowej i automatycznie przeglądać dokumenty, takie jak najnowsza wersja instrukcji obsługi i certyfikaty. Pokazujemy Ci dane zamówienia do procesu sprzedaży urządzenia, termin kolejnego serwisu oraz informujemy, czy dla Twojego urządzenia dostępna jest nowa wersja oprogramowania.

Moje zamówienia

W zakładce „Zamówienia” otrzymasz pełną listę wszystkich zamówień, m.in. zlecenia serwisowe, zlecenia na nowe urządzenia, zlecenia naprawy itp. Dla każdego zamówienia możesz przejrzeć szczegóły oraz sprawdzić aktualny status realizowanego zamówienia.

Masz możliwość zarezerwowania usługi dla każdego urządzenia w zakładce „Moje urządzenia”, która następnie znajduje się w zakładce „Moje zamówienia”. Podobnie, w zakładce „Moje saldo kredytu” uzyskasz przegląd swojego aktualnego kredytu za korzystanie z cyfrowego zarządzania danymi pomiarowymi. Za pomocą zestawień możesz ocenić, ile pomiarów zostało przesłanych z danego urządzenia.

Esders Connect App

Aplikacja Esders Connect

Aplikacja Esders Connect stanowi centralne łącze pomiędzy urządzeniami pomiarowymi a portalem internetowym Esders Connect. Za pomocą aplikacji Esders Connect możesz np. przesyłać pomiary z urządzenia do portalu internetowego Esders Connect oraz wysyłać raporty na adresy e-mail, nawet jeśli Twoje urządzenie pomiarowe nie posiada zintegrowanego modułu LTE. Aplikacja Esders Connect umożliwia także przesyłanie zmian dokonanych na urządzeniach w portalu internetowym Esders Connect. Dotyczy to np. konfiguracji danych dodatkowych (MDE), dodatkowych pozycji menu, ustawień urządzenia, języków czy aktualizacji oprogramowania. Aplikacja Esders Connect umożliwia transfer pomiędzy urządzeniem pomiarowym a portalem w obu kierunkach.

Ponadto aplikacja Esders Connect może być łącznikiem pomiędzy Twoją aplikacją a naszym urządzeniem pomiarowym. W tym celu udostępniamy Państwu specjalne przyłącza/interfejsy, które szczegółowo opisano w części Zastosowania specjalne.

Transmit measured values live
Connect to a measuring device (currently available for HUNTER – wykrywanie i pomiar gazu and Laser HUNTER – wykrywania i pomiaru gazu) to display measured values live on your smartphone or tablet. Once the app has recognized the measuring device, you have the option to activate real-time readings. The device will now automatically start the test and you can see the readings both on the measuring device and on your smartphone or tablet. The measurements are saved in the measuring device as usual and can then be edited and sent using the app so that they can be accessed from anywhere at any time.

You can use this function by ordering the „Remote Control” option for your new device or – for existing devices – retrofitting it on your measuring device. You can find our more informations here.

Smartphone Live Messung
keyboard_arrow_up