Menu

Einsatz Teppichsonde Pi NOTE

Esders Pi NOTE

Pi NOTE jest oprogramowaniem GIS oferującym praktyczny i prosty sposób pozyskiwania, dokumentowania i analizy danych generowanych w trakcie inspekcji sieci gazowej.

Logo Esders Pi Note

Jak to działa?

System zawiera mobilnego klienta który jest używany przez obsługę w terenie i opcjonalnie klienta do analiz używanego przez obsługę biurową w celu zbierania i oceniania danych zebranych w terenie.

Przed użyciem mobilnego klienta konieczne jest połączenie z odpowiednim urządzeniem pomiarowym które jest używane do zasysania i mierzenia uciekającego gazu z powierzchni.

Twoje korzyści

  • Pozycjonowanie na podstawie GPS i automatyczna korekcja danych GIS
  • Parowanie urządzenia pomiarowego i zewnętrznego odbiornika GPS poprzez Bluetooth
  • Dokumentacja pozycji GPS, danych pomiaru, sprawdzenie czułości urządzenia pomiarowego i wiele więcej
  • Dokumentacja uszkodzeń, niedostępnych miejsc (np. domowego przyłącza) i klasyfikacja wyciekającego gazu
  • Generowanie raportów wycieków gazu w terenie
  • Obszerne możliwości dalszej analizy w biurze
  • Wsparcie telefoniczne

Najczęściej zadawane pytania i odpowiedzi

To mobilna aplikacja Pi NOTE, która jest używana przez specjalistów wykrywania gazu lub inspektora w trakcie inspekcji sieci gazociągowej w terenie.

To jest biurowa wersja Pi NOTE. Przy jej pomocy dane z różnych mobilnych klientów mogą zostać połączone i można dokonać oceny wszystkich danych pomiarowych.

Standardowy format to DXF Format. Inne formaty i inne pliki które można importować (np. dokumenty, odniesienia do dokumentów) lub specjalistyczne dane (np. OSM, ALKIS NAS, lokalizację drzew) mogą być również importowane po  wcześniejszej koordynacji i oszacowaniu kosztów.

 Tak, do tego właśnie służy klient do analiz. Może zostać oddzielnie dokupiony i oferuje możliwość łączenia danych od wszystkich “mobilnych klientów”.

Mobilny Klient

Mobilny Klient to aplikacja Pi NOTE którą instaluje się na tablecie albo notebooku osoby, która przeprowadza inspekcje w terenie. Urządzenia pomiarowe jest łączone poprzez Bluetooth co pozwala na ciągły zapis koncentracji gazu.

Co więcej zewnętrzny odbiornik GPS może zostać podłączony, żeby określić dokładną pozycję. Podstawą dla mapy jest sieć gazowa, która musi zostać wcześniej zaimportowana do oprogramowania. Pozycje na których predefiniowany próg alarmowy zostanie przekroczony zostaną automatycznie zapisane. Pokonana droga i wszystkie wywołane alarmy zostaną zapamiętane poprzez GPS i zostanie z nich sporządzona mapa. Wszelkie uszkodzenia w sieci gazowej i prawdopodobne przyczyny mogą być w ten sposób łatwo wykryte, udokumentowane i zarchiwizowane. Dodatkowo dane takie jak kontrola czułości urządzenia pomiarowego, czas i data, uszkodzenia, notatki i niedostępne strefy np. przyłącze domowe, mogą być również rejestrowane. Z minimalną ilością wysiłku można stworzyć raport klasyfikowanych i dokumentowanych wycieków, a nawet cyfrowo je podpisywać bazując na twoim oprogramowaniu Adobe.

Najczęściej zadawane pytania o mobilnego klienta

To zależy od użytego odbiornika GPS i poziomu rozwinięcia obszaru testowego. Można używać różnych odbiorników. W silnie zabudowanych obszarach dokładność może się zmniejszyć poprzez słabszy sygnał GPS. Na przykład odbiorniki GNSS są dokładne do 50 cm, nawet w wysoce rozwiniętych obszarach.

Rekomendujemy używanie notebooków i tabletów opartych na systemach Windows (np. Microsoft Surface z ochronnym etui, Panasonic Toughpad FZ-G1 mk5, Pokini Tab K10 lub K11). Panasonic Toughpad można kupić od Esders.

Domyślnie sieć niskiego ciśnienia są pokazane na zielono, średniego na niebiesko i wysokiego na czerwono. To może zostać dostosowane na życzenie.

Tak, dodatkowe typy uszkodzeń mogą być tworzone poprzez katalogi w edytorze obiektu.

Ogólnie, tak kilku użytkowników może pracować na jednym “mobilnym kliencie”. Ale naraz może być zalogowany tylko jeden z nich.

Nie, połączenie internetowe nie jest wymagane w trakcie obchodów. Jest wymagane tylko do transferowania danych do biura w celu ich replikacji.

Dane pomiarowe mogą być przetransmitowane do biura na koniec dnia poprzez tak zwaną replikacje. To wymaga dobrego i stabilnego połączenia internetowego. Dostęp do replikacji można uzyskać poprzez ekran powitalny w Pi NOTE.

Dokumentacja testu odczytu poprzez Pi NOTE jest planowana i będzie możliwa w przyszłości.

HUNTER, GOLIATH i Laser HUNTER są wspierane przez Pi NOTE. Urządzenia innych firm nie są wspierane.

Gaslecksuche mit Teppichsonde Laser HUNTER Notebook

Klient do Analiz

W celu pozostania elastycznym i do przeprowadzania dalszych analiz opartych o twoje indywidualne wymagania, klient do analiz wspiera cię dodatkowymi funkcjami, np. konsolidacją danych z różych mobilnych klientów, przetwarzanie końcowe, filtrowanie i wizualizacja. Przy pomocy kilku kliknięć sam możesz eksportować skonsolidowane dane jako CSV- lub DXF-file, albo stworzyć z niego raport PDF.

Najczęściej zadawane pytania do klienta analiz

Tak, w zależności od zakupionej licencji oprogramowania do 10 lub 25 osób może pracować jednocześnie.

Instalacja ma miejsce centralnie na serwerze. Jest to konieczne, żeby kilku użytkowników mogło korzystać z klienta do analiz w tym samym czasie.

keyboard_arrow_up