– do testu szczelności i naprężeń – z zaworem spustowym i dwoma złączami S 20 do podłączenia pompki ręcznej i przyrządu do pomiaru ciśnienia – krzyżak do połączenia ze złączką S 21 – maksymalne ciśnienie 2 bar