Opcjonalny pomiar tlenku węgla i siarkowodór Zakresy pomiarowe / wskazań: CO 0 - 300 / 0 - ok. 1000 ppm H2S 0 - 100 / 0 - ok. 200 ppm Dokładność: CO 1 ppm H2S 0,1 ppm