Zakres pomiarowy: 0 - 25% obj. O2 Dokładność: 0,1% obj.