Witamy Esders Polska Sp. z o.o. | Produkty | Technologia gazowa | Instalacje | DruckTest 2000

DruckTest 2000

DruckTest 2000

 

 

Manometr cyfrowy do precyzyjnych pomiarów ciśnienia gazu

Przyrząd DruckTest 2000 umożliwia wykonywanie szybkich i precyzyjnych pomiarów, gwarantując prostą obsługę i różnorodne możliwości zastosowania. Jako system pomiaru różnicy ciśnień z 2 króćcami przyłączeniowymi może mierzyć dodatnie (nadciśnienie) i ujemne (podciśnienie) wartości ciśnienia w odniesieniu do ciśnienia atmosferycznego. Poprzez podłączenie obydwu nypli, np. przed i za licznikiem można zmierzyć różnice ciśnienia – w tym przypadku spadek ciśnienia – przy liczniku. DruckTest 2000 oferuje liczne korzyści dzięki pokazywaniu minimalnych i maksymalnych wartości jak i czasów pomiaru oraz wartości ciśnienia początkowego i końcowego przy próbach ciśnieniowych. W menu można wybrać następujące funkcje:

Próba ciśnieniowa (Próba główna i wstępna)  Wyświetlacz pokazuje aktualne ciśnienie. Gdy po wciśnięciu przycisku start rozpocznie się próba ciśnienia, wyświetla się oprócz aktualnego ciśnienia, również ciśnienie początkowe i czas pomiaru. Na koniec pomiaru przyrząd pokazuje ciśnienie początkowe i końcowe oraz czas pomiaru.

Pomiar min/maks
Ta funkcja pokazuje, oprócz aktualnego ciśnienia, najniższą i najwyższą wartość podczas pomiaru. Dzięki temu szybko można wykryć problemy z ciśnieniem będące przyczyną zakłóceń w instalacji gazowej.

Ustawienia 
W tym punkcie menu można skonfigurować pokazywane jednostki wydruku i inne funkcje dodatkowe jak automatyczne wyłączanie czy czas podświetlania ekranu.