Witamy Esders Polska Sp. z o.o. | Produkty | Technologia pomiaru ciśnienia | GDR | Walizka GaWa GDR

Walizka GaWa GDR

Koffer GaWa GDR

DruckTest GaWa EX (z małych liter)

   

  • Niezwykle wytrzymały miernik ręczny w obudowie z aluminium
  • Łatwa obsługa poprzez menu i przyciski funkcyjne gwarantuje bezproblemowe użytkowanie
  • Interfejs dla oprogramowania K3V firmy BiK Anlagentechnik GmbH

   


  Manometry cyfrowe umożliwiają wykonywanie szybkich i precyzyjnych pomiarów, gwarantując prostą obsługę i różnorodne możliwości zastosowania. Jako system pomiaru różnicy ciśnień z 2 króćcami przyłączeniowymi może mierzyć dodatnie (nadciśnienie) i ujemne (podciśnienie) wartości ciśnienia w odniesieniu do ciśnienia atmosferycznego. Poprzez podłączenie obydwu nypli, np. przed i za licznikiem można zmierzyć różnice ciśnienia – w tym przypadku spadek ciśnienia – przy liczniku. Przyrząd oferuje liczne korzyści dzięki pokazywaniu minimalnych i maksymalnych wartości jak i czasów pomiaru i wartości ciśnienia początkowego i końcowego przy próbach ciśnieniowych.  

   

  Dzięki 2 czujnikom i 3 zakresom pomiaru Drucktest GaWa EX może być używany do wszelkich pomiarów ciśnienia na instalacjach oraz w urządzeniach do regulacji ciśnienia gazu. Czujnik wysokiego ciśnienia nadaje się do pomiarów do 25 bar (jako opcja również 50 bar i 100 bar) oraz do wody jako medium.   

   

  Typowe obszary zastosowania: 
  Próba wstępna i główna oraz mieszana próba ciśnieniowo-obciążeniowa według TRGI. Pomiar ciśnienia podczas przepływu, spoczynku i eksploatacji, ustawianie i kontrola regulatorów ciśnienia w zakresie do 25 bar czy opcjonalnie 50 bar lub 100 bar. 

  Więcej informacji i schemat podłączenia listew rozdzielacza w prospekcie!